Engels leren voor iedereen.org

                       

Engels en dyslexie

Dyslectische leerlingen vinden het vaak erg lastig om Engels goed onder de knie te krijgen. Er spelen een aantal factoren een rol.

Een taal leren begint als je klein bent. Je ouders praten de hele dag tegen je en je raakt zo bekend met de klanken van de taal en de gebruiksvoorwerpen of situaties die erbij horen. In groep 2 of 3 leer je dat bij de klanken bepaalde letters horen. Je gaat klanken en letters (tekens) koppelen, klank-tekenkoppeling heet dit officieel. 

Als je dan een aantal letters (klanken) aan elkaar 'plakt' ontstaan er woorden. Inmiddels zit je zo rond je 6e levensjaar dat je leert lezen.  Bij leerlingen met dyslexie verloopt dit proces meestal niet vlekkeloos. 

Bij het aanleren van een nieuwe vreemde taal gaat dit proces versneld. Veel leerlingen worden pas in groep 7 of 8 actief geconfronteerd met Engels. Krijgen misschien een half uur per week les. Er wordt geen Engels tegen ze gesproken zoals toen ze hun moedertaal Nederlands moesten leren. Helaas slaan dan bijna alle methodes de eerste fase van klankherkenning (klank-tekenkoppeling zie boven) over. 

Daar komt nog eens bij dat het Engelse spellingsysteem erg inconsistent is. 

  • Een klank heeft meerdere schrijfwijzen:

Neem als voorbeeld de [ee] klank: die kun je schrijven als `day/`great/`name/`eight

  • Een schrijfwijze heeft meerdere klanken:

[-ough] voor een woord als enough/bought/through

Ik kan zo nog wel even doorgaan. Maar je kunt je wellicht voorstellen hoe een probleem met de Engelse taal kan ontstaan. 

Inmiddels ben ik blij dat steeds meer ouders de weg naar hulp hierbij weten te vinden. Hoe eerder je namelijk begint om een kind met dyslexie bekend te maken met de klanken van het Engels des te makkelijker het voor hem of haar is om de taal op te pakken op de middelbare school. 

Wilt u meer informatie hierover. Neem gerust contact op. Ik vertel u graag wat mijn werkwijze is voor leerlingen op de basisschool of middelbare school.

Nu in 2017 en 2018 ook training Engels en Dyslexie bij Balans https://balansacademy.nl/cursus/cursus-dyslexie-en-engels